Vláda schválila Národní akční plán čisté mobility

Ministerstvo dopravy a sním celá vláda si, jako spousta vlád předchozích, daly za cíl snížit negativní dopady spojené s dopravou. Jedním z nich je snížení množství vypouštěných emisí látek znečisťujících životní prostředí a skleníkových plynů. Svoje strategie pak ministerstvo dopravy shrnulo v dokumentu s názvem Národní akční plán čisté mobility, který již schválila vláda.

Národní akční plán čisté mobility se zmařeuje především na elektromobilitu, využití zemního plynu (!) a oblast vodíkové technologie. Uplatňováním tohoto plánu by mělo dojít ke snížení závislosti na fosilních palivech (x zemní plyn), diverzifikaci zdrojů energie pro dopravu a zvýšení energetické účinnosti v dopravě.

Národní akční plán čisté mobility pracuje s vizí vybudovat 1300 dobíjecích míst pro elektromobily a 200 plnicích stanic na CNG do roku 2020. Počítá také s vytvořením 5 veřejných plnicích stanic na LNG a 3-5 vodíkových stanic do roku 2025. Nedostatečně hustá sít dobíjecích a plnících stanic je totiž, společně s vysokou pořizovací cenou vozidel na alternativní pohon, aktuálně jednou z největších překážek v rozvoji alternativních paliv. Plán proto přichází zároveň s několika důležitými návrhy motivačních opatření pro řidiče tohoto typu vozidel, které by měly rozvoji alternativních paliv v dopravě napomoci.

Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon je také součástí Operačního programu Doprava (OPD) na období 2014 – 2020. Podpora z OPD by měla směřovat především na vybudování sítě zmiňovaných veřejných dobíjecích stanic, nicméně určitá podpora se předpokládá i v oblasti veřejných plnicích stanic na CNG, LNG a vodík. Určité dotace na podporu alternativních paliv by měly plynout též z Operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu (podpora nákupu elektrických vozidel pro podnikatele) a Ministerstva pro místní rozvoj (podpora nákupu elektrických autobusů a autobusů na CNG pro dopravní podniky).

Mezi navrhovaná motivační opatření, která by měla přilákat potenciální uživatele vozů na alternativní paliva a alespoň částečně vykompenzovat jejich vyšší pořizovací cenu, patří zejména:

•        Možnost pro uživatele elektromobilů a vozidel na vodík využívat pruhy pro autobusy a taxi.

•        Vyšší úleva na silniční dani pro vozidla s alternativním pohonem (zavedení nulové sazby pro vozidla na vodík do 12 tun a stanovení nižší sazby silniční daně pro vozidla na všechna alternativní paliva o hmotnosti vyšší než 12 tun).

•        Úleva z placení dálniční známky

•        Bezplatné parkování

Všechny zmiňované návrhy by měly napomoci naplnit vizi, kterou je 250 tisíc elektromobilů, stejný počet vozidel na stlačený zemní plyn a 1300 vozidel na kapalný zemní plyn na českých silnicích do roku 2030. V tomto horizontu se také dá očekávat rostoucí atraktivita vozidel na vodíkový pohon na českém trhu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Open

 

Close