Týká se vás jako zaměstnance školení řidičů?

Po silnicích se pohybujeme všichni, všichni při tom točíme volantem a ovládáme pedály a všichni se nazýváme řidiči. Některým stačí klasický řidičský průkaz, jiní potřebují rozsáhlejší kvalifikaci. Zajímá Vás, zda také nemusíte mít za sebou povinné školení řidičů?

Klíčový je v tomto případě zejména zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce. Jeho pátá část hovoří o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hlava II stanovuje povinnosti zaměstnanci (tomu i práva) i zaměstnavateli. § 103 odstavec 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Z výše zmíněného jasně vyplývá, že používáte-li například během pracovních cest motorové vozidlo do 3,5 tuny, povinnost absolvovat školení řidičů se týká i vás. O řidičích větších aut snad nemá cenu ani psát, v jejich případě jsou podmínky ještě striktnější. Stejné je to v případě, že máte řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě, o tom byste ale jistě věděli. Pokud je řízení vozidla jen okrajovou činností související s výkonem povolání, o níž tento právní dokument mlčí, jste řidičem referentem a školení se vás týká. Důležité není, zda cestujete služebním nebo soukromým autem. Toto vzdělávání je pro vás povinné, i pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti. Poskytovatelů takových školení je mnoho a nabídku naleznete například na www.bepor.eu/skoleni-ridicu-referentu.

Povinné školení řidičů referentů má účastníky seznámit s předpisy souvisejícími s provozem na pozemních komunikacích. Musí také dojít k poučení o odpovědnosti řidiče vůči cestujícím, o technické způsobilosti vozidla nebo o dokladech k vozidlu. Dozvědět byste se měli například také to, jak časté mají být lékařské prohlídky řidičů referentů a zda se jejich frekvence nějak liší od klasických periodických prohlídek zaměstnanců.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Open

 

Close